Zapraszamy do rejestracji w Systemie Diagnostycznym Macmillan

Wypełnienie wszystkich poniższych pól jest konieczne, aby pomyślnie zarejestrować się w serwisie.

Dane nauczyciela

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że: administratorem danych osobowych udostępnionych przeze mnie powyżej jest spółka Macmillan Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskie 146A, która będzie je przetwarzać w celu marketingowym wydawnictwa Macmillan oraz przysługuje mi prawo dostępu do moich danych i ich poprawiania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), a także podanie powyższych danych jest dobrowolne oraz wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne (jednak bez ich wyrażenia wydawnictwo Macmillan nie będzie mogło kontaktować się w celu przesyłania swojej oferty).